info heading

info content


Panny z Wilka

TEATRO STORCHI,
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, MODENA
Na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza
Panny z Wilka / LE SIGNORINE DI WILKO
reżyseria: Alvis Hermanis

Założenia wystawy powstały po pierwszej edycji festiwalu NKE 2010. Znakomite zespoły z całej Europy zostały zaproszone do Teatru Jaracza w Łodzi. Dokumentacyjny charakter zdjęć jest celowym zabiegiem, wspomagającym spoglądanie zza kulis festiwalu. Konsekwentnie prowadzony projekt rozwija się i przekształca w kolejne wystawy.

Wernisaż wystawy Teatr Jaracza w Łodzi NKE 2012.