info heading

info content


W stronę Schulza

Finisaż wystawy W stronę Schulza w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawa powstała z inicjatywy Jana Bończy-Szabłowskiego i Macieja Starczewskiego w ramach Fundacji Republika Marzeń. Wśród niezwykłych gości był minister kultury Bogdan Zdrojewski, dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund, Piotr Adamczyk, Krzysztof Majchrzak, Jerzy Satanowski, Edward Dwurnik, Andrzej Dudziński, Franciszek Maśluszczak, Adam Myjak i wielu innych.